Release Station Tháng Sáu 29, 2021

Bài tập Rotator Cuff này sẽ tăng cường sức mạnh và ổn định cho vai của bạn

Tập luyện sức mạnh không chỉ là ngồi xổm hay ép người — cốt lõi của nó là rất nhiều công việc cơ bản có thể giúp bạn thiết lập thành công. Một ví dụ về điều này là bài tập vòng bít xoay, có thể giúp bảo vệ vai của bạn để bạn có thể sử dụng các cơ đó một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Nhiều người có xu hướng bỏ qua vòng bít xoay của họ, một nhóm gồm bốn cơ kết hợp với nhau ở phần đầu của xương cánh tay (xương cánh tay trên của bạn) để giúp bạn nâng và xoay cánh tay của mình. Nhưng tập trung vào việc xây dựng một vòng bít rôto mạnh là điều quan trọng đối với bất kỳ ai tập luyện sức mạnh — không chỉ đối với những người đã từng bị chấn thương về vòng bít rô-to trước đó, chẳng hạn như vòng bít bị rách.

Bài tập Rotator Cuff này sẽ tăng cường sức mạnh và ổn định cho vai của bạn

Tâp luyện

Những gì bạn cần:  Một chiếc băng đô mini chống nhẹ và một tấm thảm tập.

Bài tập

  • Vòng quay bên ngoài vai có dải
  • Ván ván
  • IYT tăng
  • Cối xay gió kéo dài cột sống

Hướng

Hoàn thành 12–15 đại diện của mỗi bài tập. Nghỉ 15–20 giây giữa các động tác. Hoàn thành tổng cộng 3 hiệp.